20 september 2019
måndag, 04 mars 2019 15:25

Teaterparken, ny park vid Telefonplan

Skrivet av 

En del av Teaterparken innehåller en amfiteater som används av Parkteatern.


Den vidsträckta ytan för Teaterparken sträcker sig från Lurparken i norr till Mellanbergsvägen i Söder, mellan Hägerstensåsen och Telefonplan.


Grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen planeras bli en stadsdelspark. Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt, och då också behovet av parker och grönområden. Staden planerar därför nu att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Parken föreslås få namnet Teaterparken.

 

Parkytan sträcker sig från Lurparken i norr till Mellanbergsvägen i Söder och innehåller idag bland annat en amfiteater som används av Parkteatern. Framöver finns möjlighet för exempelvis öppna ytor för solbad, pulkaåkning, bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

 

En viktig del i arbetet med att utveckla parken för staden är att samla in så många förslag och åsikter från personer som bor och verkar i området.

 

Teaterparken planeras stå färdig under 2022.