18 september 2019
tisdag, 26 februari 2019 15:24

Detaljplan för Telefonplan dröjer till 2021

Skrivet av 

 

Flygbild över Telefonplan.Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att arbetet med detaljplanen för centrala Telefonplan går vidare. Nu väntar ett flertal utredningar – först ut är Tellus Towers påverkan på flygtrafiken.  Det betyder att ett antagande av detaljplan för Telefonplan kommer tidigast hösten 2020

 

 

På centrala Telefonplan planeras ett nytt stationshus och tre bostadskvarter. I ett av kvarteren finns de två skyskraporna Tellus Towers. Nu har synpunkterna från det tidiga samrådet om planerna, där olika remissinstanser och boende i området fått tycka till, redovisats i stadsbyggnadsnämnden.

 

Många synpunkter

Det kom in många synpunkter på projektet. Flera efterfrågar fördjupande utredningar, och de två skyskraporna får kritik. Flera boende i området är negativa till Tellus towers utformning och placering, och Swedavia Arlanda och Swedavia Bromma säger nej till förslaget på grund av att skyskrapornas utformning anses påverka flygplatsverksamheten negativt. Men det finns även de som tycker att förslaget är bra och innebär en intressant och välkommen utveckling.

 

 

Utredningar väntar

Stadsbyggnadsnämndens samlade bedömning är att förslagets täta och blandade stadsmiljö nära kollektivtrafik stämmer överens med översiktsplanen för Stockholm, och att planarbetet med centrala Telefonplan kan fortsätta utifrån nuvarande förslag. Men även att vissa frågor behöver utredas vidare. Innan förslaget bearbetas i detalj måste Tellus Towers påverkan på flygtrafiken i området klargöras.

 

Den preliminära tidplanen är att en detaljplan ska kunna gå ut på samråd under senare delen av 2019. Då finns det en ny möjlighet att tycka till om förslaget.

 

Tidplan

Tidig markreservation beslutades i exploateringsnämnden 4 februari 2016

Tidigt samråd 15 mars-27 april 2018

Redovisning av tidigt samråd januari 2019

Ordinarie samråd tidigast hösten 2019

Granskning av detaljplanen tidigast våren 2020

Antagande av detaljplan tidigast hösten 2020