9 december 2019
tisdag, 19 februari 2019 11:38

Humlegården utvecklar stort i Hagalund, Solna

Skrivet av 

 

Den nya bebyggelsen i Södra Hagalund kommer framför allt att omfatta cirka 500 lägenheter. Inom bebyggelsen åtar sig Humlegården också att uppföra en förskola med 6 avdelningar och 15 LSS- eller andra sociala lägenheter. Illustration: Archus Arkitekter

 Solna stad och Humlegården har tecknat en principöverenskommelse för första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. I området kommer kommunikationerna att förstärkas genom en ny tunnelbanestation, Södra Hagalund, som beräknas stå klar 2024.

Utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde kommer att ske i flera etapper och beräknas pågå under 15 år. Tillsammans med den utbyggda kollektivtrafiken är tanken att utvecklingen av området, som ligger i anslutning till Solnavägen, ska knyta samman Solna och Stockholm. Humlegården äger samtliga fastigheter i denna första etapp, som omfattar 48.000 kvm ljus BTA inom kvarteren Gelbgjutaren samt en del av kvarteret Instrumentet – närmast den framtida tunnelbanestationen.

Solna stad och Humlegården har höga ambitioner i utvecklingen av området. Här vill parterna skapa en tät stadsbebyggelse bestående av bostäder, kontor och inslag av handel och service i gatuplan.

– Vi har varit verksamma i Hagalunds arbetsplatsområde i drygt tio år och genom principöverenskommelsen går utvecklingen av stadsdelen nu in i en ny fas. Vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet, där vi tillsammans med Solna stad vill skapa en hållbar, attraktiv stadsdel med levande kvarter, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

Som en del i Humlegårdens utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde kommer bolaget att bidra med omkring 57 Mkr till Solna stads medfinansiering till utbyggnaden av tunnelbanan. Utbyggnaden, som som sträcker sig från Odenplan till Arenastaden, beräknas stå klar 2024.

– Det här är första etappen i omvandlingen av industriområdet vid Hagalund till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och förskola, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Ett viktigt steg i utvecklingen av Solna till en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.