9 december 2019
torsdag, 14 februari 2019 19:58

Kungsledens starkaste resultat på 10 år

Skrivet av 

 

Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 Kungsledens helårsvinst ökade med 8 procent till 2.055 Mkr (1.906) motsvarande 9,41 kronor per aktie (9,03). I resultatet ingick, till följd av ökade driftnetton samt sänkta avkastningskrav, orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen om 1.619 Mkr (1.417). Förvaltningsresultatet steg med 14 procent till 1.124 Mkr (985). Inför årsstämman föreslår styrelsen en höjning av utdelningen med 9 procent till 2,40 kr (2,20) per aktie med utbetalning kvartalsvis.

 

– 2018 präglades av god ekonomisk tillväxt och en stark fastighetsmarknad med bland annat hög efterfrågan på kommersiella lokaler och låga räntor. Detta har, ihop med att vi äger fastigheter i eftertraktade lägen och utmärkta insatser från våra medarbetare, resulterat i det starkaste resultatet på tio år, säger vd Biljana Pehrsson.

 

Under året tillträdde Kungsleden fastigheter för 1.836 Mkr, investerade 863 Mkr och frånträdde för 893 Mkr, vilket medverkade till att fastighetsbeståndets värde ökade till 31,8 Mdr kr (28,5). LE

 

Låneportföljen ökade till 17.000 Mkr (15.153) och finansierades till en sänkt ränta om 1,8 procent (2,4). Bolaget har kreditbetyget Ba1 med positiva utsikter och bolaget siktar på Investment Grade, motsvarande Baa3.


Det egna kapitalet ökade till 15.767 Mkr (14.192), motsvarade 72,19 kr (64,98) per aktie, och det långsiktiga substansvärdet steg till 81,01 kr (71,87) per aktie. LE