20 augusti 2019
torsdag, 14 februari 2019 18:10

Akademiska Hus driftöverskott steg till 3,94 Mdr

Skrivet av 

 

Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 Under 2018 driftsatte Akademiska Hus bland annat Biomedicum, bolagets största byggprojekt någonsin. Det bidrog till att driftöverskottet ökade under helåret 2018 till 3.938 Mkr (3.829). Resultatet före skatt för året minskade till 5.818 Mkr (8.311) med ett resultat efter skatt om 5.314 Mkr (6.453). Det lägre resultatet orsakades framförallt av att den orealiserade värdeförändringen i fastigheterna minskade till 2.585 Mkr (4.979), motsvarande 3,0 procent (6,2) av värdet på fastigheterna. I marknadsvärdet för fastigheterna ingick upparbetade delar av pågående projekt till 4.404 Mkr. Totalt har  bolaget en projektportfölj av beslutade och planerade projekt om cirka 14 Mdr kr.

 

Under 2018 ökade hyresintäkterna till 6.117 Mkr (5.806) i ett fastighetsbestånd på 16 orter vars värde steg till 85.865 Mkr (80.444) och där värdet på de totala tillgångarna ökade till 93.477 Mkr (90.577).

 

Under året steg de långfristiga skulderna till 28.262 Mkr (25.198), liksom de kortfristiga skulderna, vilka minskade till 5.259 Mkr. Det innebar, att sammanräknat med övriga skulder inklusive uppskjuten skatt, minskade de totala skulderna till 50.645 Mkr (51.371).  Bolagets periodiserade finansieringskostnad uppgick vid årsskiftet till 1,52 procent. Det medförde att soliditeten steg till 45,8 procent (43,3), med en räntetäckningsgrad som ökade till 736 procent (871).

 

I bokslutskommunikén skriver vd Kerstin Lindberg Göransson att klimatfrågan är fortsatt en av de viktigaste samhällsutmaningarna:

– Vi har under året fattat beslut om nya ambitiösa klimatmål – en nollvision för vårt klimatavtryck. Redan år 2025 ska vår fastighetsdrift och vår interna verksamhet ha nått målet. Den mer komplexa byggprojektverksamheten utvecklas enligt Bygg- och anläggningssektorns färdplan och målet är att nå en klimatneutral värdekedja till 2045. Investeringar i solceller bidrar till detta mål. Våra 40 solcellsanläggningar genererar årligen 2,5 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under 2019 tar vi ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar och ökar kapaciteten till 5 miljoner kWh per år.

 

Enligt Sweden Green Building Council är Citylab en certifiering för hållbar stadsutveckling och ett stöd till alla som vill arbeta för hållbara städer. Enligt Akademiska HUS är det framväxande campus Albano i Stockholm ett bra exempel på är Citylab. På Albano byggs 70.000 kvm nya universitetslokaler, 1.000 student- och forskarbostäder, parkmiljöer, butiker och restauranger. Området blir nu den första campusmiljön som registrerar sig för certifiering enligt Citylab och utmärker sig därmed som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant.

 

Under året har Akademiska Hus färdigställt 227 studentbostäder på KTH i Stockholm. Bolaget har också fattat beslut att investera cirka 200 Mkr i bygget av 130 studentboenden påCampus Ultuna i Uppsala samtidigt som bolaget har lagt fram en planansökan för 600 nya studentbostäder i Lund. Ett bygge av cirka 200 studentbostäder på campus i Luleå pågår också just nu.

 

Akademiska Hus har en ny strategi: “Samverkan för framtidens kunskapsmiljöer”. Bolaget har ett 20-tal pågående innovationsprojekt, varav många drivs inom ramen för bygget av A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg. Ett annat exempel är de cirka 100 Mkr som satsas på en mötesplats för innovation inom life science på Campus Solna. Ett ombyggt hus ska ge Campus Solna en efterlängtad samlingspunkt där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan mötas för kunskapsutbyte, utveckling och innovation. SF