9 december 2019
måndag, 04 februari 2019 17:14

Akelius fastighetsvärde växte till 129 Mdr kr

Skrivet av 

 

Pål Ahlsén, vd för Akelius Residential Property AB.


 

Under de senaste fem åren har Akelius Residential Property AB sålt fastigheter för 3 miljarder euro i mindre och medelstora städer, och återinvesterat i storstäder som Paris, Köpenhamn, Montreal, Boston, Washington D.C. och New York. Idag finns över 90 procent  av portföljen i storstäder med mer än en miljon invånare.

 

– Vi är övertygade att den bästa försäkringen mot vakans och sjunkande intäkter är att äga fastigheter i centrala lägen i växande storstäder, säger vd Pål Ahlsén.

 

I april sålde Akelius fastigheter i Stockholm 460 MEUR. Försäljningslikviden från denna och kommande försäljningar under 2019 ska användas för att minska belåningen. För att nå kreditbetyget BBB+ kommer vi att minska belåningsgraden till under 40procent, säger Ahlsén. Under 2018 köpte Akelius fastigheter för 1.286 MEUR och sålde för 300 MEUR. Vinsten minskade till 507 MEUR (681) efter skattebelastning om 127 MEUR (178) och nettoresultatet från värdeförändringar och försäljningar om 546 MEUR (877).

 

Hyresintäkterna ökade till 482 MEUR (469), motsvarande en ökning med 3,2 procent för jämförbara fastigheter, medan driftsöverskottet steg till 259 MEUR (251), en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter. Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 553 MEUR, vilket motsvarade 5,2 procent.

 

Vid utgången av december uppgick fastighetsbeståndets värde till 12,4 miljarder euro, cirka 129,2 Mdr (10,6 euro, cirka 110,5 Mdr). Antalet lägenheter i fastighetsportföljen ökade till 50.407 (47.177).

 

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 47 procent (46) och belåningsgraden till oförändrat 44 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 19 procent (18).