Skriv ut denna sida
måndag, 10 december 2018 12:46

Castellums vd för Stockholm slutar på dagen

Skrivet av 
alt
Anders Nilsson lämnar Castellum.


Castellum förbereder sig för ytterligare tillväxt genom att etablera en ny enhet för logistik, en för investering- och portföljstrategi samt en för kontorslokaler. Detta medför även förändringar i koncernledningen, som utökas med cheferna för dessa enheter.  Samtidigt har en överenskommelse ingåtts med Anders Nilsson som lämnar sin befattning som vd för region Stockholm Norr per dagens datum. Processen med att rekrytera en efterträdande Region-vd för Stockholm Norr har inletts.
    

– Vi ser stark tillväxt framåt, både inom flexibla kontorslösningar och inom logistiksegmentet i och med den ökande e-handeln. Vi vill växa med befintliga och nya kunder i de nordiska städerna och anpassar därför vår organisation för att kunna utveckla erbjudanden som i än högre grad attraherar och bidrar till våra kunders framgång, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum.
    

Satsningarna på att renodla och fokusera affärsområdena Logistik och Kontor på central nivå är ett led i att stärka spetskompetensen inom respektive segment, men också en del i Castellums tillväxtfokus som kräver helt nya lösningar för såväl distribution och handel som för flexibla kontorslösningar. För att bevara den viktiga lokala förankringen och kundkontakten kvarstår befintlig regionindelning i Castellums fyra regioner.
    

Enheten för Logistik kommer initialt att ledas av Hans Sahlin som idag är verksamhetsutvecklare för Castellums logistikerbjudande. Han har lång erfarenhet av flera roller inom transport och logistikbranschen och kommer närmast från rollen som Director Storage på DHL Freight. Som tillförordnad enhetschef för Logistik kommer Sahlin att ingå i Castellums koncernledning.
    

Rollen som ledare för den nya kontorsenheten beräknas tillsättas i början av 2019 och den personen kommer att ingå i Castellums koncernledning. Samma sak gäller för den nya rollen som ansvarig för investering- och portföljstrategi.
    

Under de senaste åren Castellum ökat sin andel projekt och ser en fortsatt potential i att öka denna del av verksamheten. Genom att inrätta en ny position i koncernledningen med ansvar för samtliga investeringar samt analys och värdering, stärks även denna del av Castellum. Också denna roll beräknas tillsättas i början av 2019.

Senaste från Redaktionen