9 december 2019
torsdag, 29 november 2018 18:27

Stendörrens budkommitté säger nej till EQT:s bud

Skrivet av 
alt
Jenny Wärmé, styrelseledamot i Stendörren och ordförande i bolagets budkommitté.

 

En enig budkommitté kom igår med en rekommendation till aktieägarna i Stendörren Fastigheter att inte acceptera EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande från den 27 november. Sammantaget anser kommittén att budet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Stendörren. Kommittén framhåller dock att det är positivt för Stendörren att en välkänd investerare som EQT Real Estate blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens.

 

EQT:s kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren löd 100,25 kr för varje A- och B-aktie, vilket motsvarade ett totalt värde om cirka 2.823 Mkr baserat på nuvarande antal utestående aktier i Stendörren.

 

Budkommittén, som består av de oberoende styrelseledamöterna Jenny Wärmé, Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson, konstaterar att priset per aktie som EQT, genom dotterbolaget Chicago Holding, erbjuder innebär en rabatt om 8,5 procent jämfört med Stendörrens rapporterade EPRA NAV per stamaktie om 109,6 kr per den 30 september 2018. Vidare konstateras också att priset per aktie motsvarar ett företagsvärde på Stendörren om 7.632 Mkr, vilket är 95,1 procent av bolagets rapporterade fastighetsvärde om 8.027 Mkr den 30/9.

 

Två av styrelseledamöterna i Stendörren, Seth Lieberman (som även ingår i investeringskommittén för EQT Real Estate) och Knut Pousette, har ingått aktieöverlåtelseavtal med Chicago Holding avseende försäljning av sina aktier Stendörren, vilket innebär att de är jäviga och deltar därför inte i Stendörrens styrelse vid handläggning av frågor som rör budet