9 december 2019
fredag, 03 augusti 2018 19:39

Nya planer för Bålsta Centrum

Skrivet av 
alt
Nya Bålsta Centrum ska centreras kring två huvudstråk, vilka bland annat sammankopplas med ett nytt resecentrum samt berikas med olika typer av bostäder och verksamheter.

 

Grosvenor Europe, som är ett av fyra verksamhetsbolag inom den internationella fastighetsgruppen Grosvenor Group, har långt gångna planer för en utbyggnation och förnyelse av Bålsta Centrum. Tillsammans med Håbo kommun arbetar Grosvenor med detaljplanen för att skapa en levande stadskärna med handel, bostäder och service.

 

Bålsta Centrum, som förvärvades av Grosvenor 2011 och som ligger i en av fastighetsbolagets fonder, ska under de närmaste åren genomgå en omfattande förnyelse som omfattar en utbyggnad av centrumet. Detaljplanearbete för Bålsta Centrum tillsammans med kommunen påbörjades under förra året.

 

– Planerna går i linje med vår filosofi att långsiktigt bidra både till social och kommersiell utveckling i de områden där vi är aktiva. Vi för därför en dialog med såväl kommunen som kommersiella aktörer med ambitionen att skapa en levande stadskärna, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.

 

Förnyelsen av Bålsta Centrum kommer att innebära en del nybyggnation och geotekniska och miljötekniska markprover för att identifiera markens stabilitet och eventuella föroreningar i marken här därför redan genomförts. Nästa steg är att i detaljplanearbetet tillsammans med Håbo kommun bestämma hur området ska utvecklas med handel, bostäder och service.

 

Bålsta Centrum hade 3,5 miljoner besökare år 2017. Dessa siffror beräknas öka väsentligt vid en förnyelse av området då det dels blir mer attraktivt för boende i området, dels för besökare från andra närliggande områden.

 

Nya Bålsta centrum ska framhäva Bålstas specifika identitet. Målet är att sätta människan i fokus istället för bilen och ersätta tätorten med en livfull småstad. Ledordet lyder ”från tätort till stad”.

 

Staden ska centreras kring två huvudstråk vilka bland annat sammankopplas med ett nytt resecentrum samt berikas med olika typer av bostäder och verksamheter.

 

Området ska ha en varierande och stadsmässig karaktär vilket uppnås med en varierad bebyggelse. Offentliga miljöer såsom parker, torg och stråk ska utformas med särskild omsorg, karaktäriseras av grönska och kopplingen till Mälaren skall tydliggöras.

 

Området på 30 hektar har idag cirka 90 boende och det finns cirka 60 verksamma företag.         

 

Genom att skapa förutsättning för en tillkommande bebyggelse som omfattar cirka 2.000 nya bostäder, service, gator, parker och torg möjliggörs en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.

 

Området omfattar totalt nio etapper och genomförandetiden uppskattas till cirka 20 år.