18 april 2019
fredag, 06 juli 2018 17:04

Hemfosa köper portfölj för 3,6 Mdr

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd för Hemfosa.

 

Hemfosa har köpt en fastighetsportfölj med kontor, lager och logistikfastigheter i tillväxtkommuner och transportknutpunkter i Sverige till ett totalt värde om cirka 3,6 Mdr kr. Portföljen kommer att ingå i dotterbolaget Nyfosa och utgörs av 51 fastigheter om totalt cirka 460 000 kvm. Scius Partners har företrätt säljaren Starwood Capital Group som dess lokala operativa partner. Säljrådgivare var Pangea Property Partners. Pangea var för övrigt rådgivare när Starwood köpte den aktuella portföljen, som ingick i Sveareal, i december 2014.

 

Fastigheterna ligger i 17 städer i främst mellersta och södra Sverige, bland annat Stockholm, Malmö, Västerås, Borås och Lund. Bruttohyresintäkterna ligger på 318 Mkr och bland hyresgästerna återfinns bland annat Speed Logistics, DHL Nordic, Haldex Brake Products och PostNord Sverige. Den genomsnittliga återstående avtalstiden uppgår till 3,4 år.

 

Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket beslutar att godkänna eller lämnar förvärvet utan åtgärd. Tillträde förväntas äga rum den 13 september.

 

– Det här är en portfölj som både bidrar med god intjäning och passar väl in i den gedigna portfölj av kommersiella fastigheter vi har vid sidan om samhällsfastigheterna och som vi samlat i dotterbolaget Nyfosa inför en tilltänkt delning av koncernen. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt och i fastighetskategorierna kontor och lager/logistik. Den ger oss också möjlighet till vidareförsäljningar av vissa fastigheter i kombination med nuvarande bestånd, säger Jens Engwall, vd för Hemfosa.