24 augusti 2019
torsdag, 05 juli 2018 12:25

Catella: CREDI indikerar förbättrade kreditvillkor

Skrivet av 
alt
Från vänster: Martin Malhotra, projektledare och Arvid Lindqvist, analyschef.

 

I juliupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI ökar huvudindex från 50,5 till 54,3, vilket är dess högsta nivå sedan september 2015. Såväl fastighetsbolagen som bankerna ser positivt på kreditmarknadens utveckling, samtidigt som obligationernas andel av marknaden börjar stabiliseras.

 

– För första gången sedan mars 2014 har bankerna ett starkare index för den nuvarande situationen än vad fastighetsbolagen har. Vi ser att tillgången på skuldfinansiering har förbättrats medan kreditmarginalerna har minskat, vilket gynnar låntagarna. Fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista har nu den lägsta snitträntan i modern tid, säger Martin Malhotra, projektledare på Catella.

 

– CREDI-index för den nuvarande situationen är en bra ledande indikator för bankernas utlåning. Det faktum att huvudindex ökar pekar på att bankernas utlåning kommer att öka något under kommande kvartal. Vidare ser vi ett fortsatt starkt intresse för kontorsfastigheter i primelägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt ökar gapet i direktavkastningskraven till fastigheter i B- och C-lägen, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

I rapporten gör Catella dessutom en viktig observation om obligationsmarknaden. Efter att ha haft ett rekordår 2017, där volymen utestående obligationer hos fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista ökade med 80 procent, från 51 Mdr kr till 91 Mdr kr, har obligationernas andel av räntebärande skuld mattats av kring 25-procentsstrecket.

 

– Sannolikt har bankerna bemött obligationsmarknadens ökade popularitet med mer konkurrenskraftiga lånevillkor, vilket även är anledningen till det starka resultatet i CREDI-enkäten, avslutar Martin Malhotra.