20 april 2019
torsdag, 21 juni 2018 09:05

Telge Bostäder köper profilfastighet i centrum

Skrivet av 
alt
Fastigheten Castor 5 ritad av Tore E:son Lindhberg.


Telge Bostäders styrelse gav för en tid sedan vd Juan Copovi-Mena i uppdrag att förvärva fastigheten Castor 5. Avsikten med förvärvet är att bredda fastighetsbeståndet och fortsätta bidra till ett attraktivare Södertälje centrum. Dessutom äger Telge Bostäder sedan tidigare grannfastigheten och bolaget ser tydliga synergier och ekonomiska fördelar med att förvalta och underhålla båda dessa fastigheter.
    

– Vi köper fastigheten för att vi vill fortsätta arbetet med att utveckla Södertälje Centrum. Äger vi fastigheter kan vi också vara med och påverka. En annan aspekt är att vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en bred variation av bostäder, säger Juan Copovi-Mena.     
    

Castor 5 är profilfastighet och har en viktig roll i Södertälje. Den innehåller både lägenheter, butikslokaler och en teater. Fastigheten har ägts av familjen Person under nästan ett helt sekel.
    

– Vi är nöjda med att Telge Bostäder tar över fastigheten då de är långsiktiga fastighetsägare och kommer således värna om Castor 5, som varit i familjens ägo sedan 1929. Vi som säljare kunde inte fått en bättre köpare, säger Jonas Person.