18 september 2019
onsdag, 20 juni 2018 10:05

Skanska bygger Trafikplats Vinsta för 0,5 Mdr

Skrivet av 
alt
Trafikplats Vinsta. Illustration: Trafikverket


Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga Trafikplats Vinsta för E4 Förbifart Stockholm. Kontraktet är värt cirka 500 Mkr.
    

Projektet avser länken mellan Stockholms västerort och tunnlarna för nya E4 Förbifart Stockholm. Bland annat ingår två cirkulationsplatser, breddning av Bergslagsvägen, ombyggnad av gång- och cykelvägnätet, till Skattegårdsvägen anslutande betongtunnlar samt ledningsomläggningar.

 

Byggstart sker i augusti och projektet beräknas vara slutfört under 2022.