17 september 2019
tisdag, 19 juni 2018 17:10

Jönköping planerar Science Towers

Skrivet av 
alt
Science Towers blir ett centrum för entreprenörskapet i Jönköpingregionen.

 

Med målet att skapa fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och en stark regional innovationsmiljö i Jönköpings län ser Science Park och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB ett behov av att bygga framtidens mötesplats – där näringslivet, entreprenörskapet och akademin kan mötas. Detta ska ske i Science Towers som kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University.

 

Enligt planerna ska Science Towers uppföras i anslutning till Science Parks befintliga lokaler. Det blir två separata byggnader om totalt cirka 12.300 kvm BTA med 15 våningar och cirka 70 meter i höjd samt eventuellt ett garage under mark. Innan projektet kan bli verklighet kommer det att krävas laga kraftvunnen detaljplan samt olika beslut från styrelser och politiker.

 

Projektet är ännu inte upphandlat utan det krävs en offentlig upphandling vilken påbörjas under hösten 2018. Förhoppningen är att en byggstart kommer kunna genomföras under hösten 2019 med färdigställande under 2021.