24 april 2019
tisdag, 19 juni 2018 14:23

Balder blir ankarpartner i Väsby Entré

Skrivet av 
alt
Väsby Entré är ett storslaget projekt vid pendeltågsstationen. Bild: Zaha Hadid Architects

 

alt

I projektet Väsby Entré ingår också fler än 1.000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30.000 kvm för butiker och kontor. Foto: Flygfoto Bergslagsbild AB

 

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har godkänt ett markanvisningsavtal mellan Upplands Väsby kommun och Balder. Därmed blir Balder kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré, som är Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin.

 

Som ankarpartner ansvarar Balder för att utveckla mer än hälften av Väsby Entré, medan övriga företag ansvarar för den resterande delen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

 

År 2016 gick Upplands Väsby kommun ut med ett markanvisningserbjudande för Väsby Entré som totalt 50 byggherrar svarade på. Kommunen valde ut 15 aktörer att förhandla vidare om projektet i juni 2017.

 

Upplands Väsby kommun investerar 850 Mkr i att utveckla stationsområdet. De samlade investeringarna i Väsby Entré beräknas uppgå till 10 Mdr kr, enligt Anne-Sophie Arbegard, projektchef för Väsby Entré.

 

Balder har under 2017 och våren 2018 framgångsrikt lämnat anbud avseende tre stora stadsutvecklingsprojekt; Rissne, Hallonbergen och nu Väsby Entré.

 

Stationsområdet kommer att utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1.000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30.000 kvm för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid före hennes för tidiga bortgång.

 

– Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som Upplands Väsby visar oss. Det ska bli särskilt intressant att samarbeta med kommunen och de branschkollegor som kommer komplettera laget. Tillsammans ska vi skapa något riktigt bra, säger Erik Selin, vd för Balder.

 

Vid framtagning av idékonceptet har Balder samarbetat med arkitektbyrån 3XN.