20 april 2019
torsdag, 07 juni 2018 17:18

Atrium Ljungberg vann markanvisning i Hagastaden

Skrivet av 
alt
Atrium Ljungberg ska utveckla ett kvarter med kontorsmiljöer och publika verksamheter i bottenvåningarna i Östra Hagastaden, Stockholm.

 

Atrium Ljungberg har vunnit Stockholms stads och Stockholms läns landstings markanvisningstävling i Östra Hagastaden, Stockholm. Vinsten gäller fastigheterna Solna Haga 3:6 och en del av Solna Haga 4:17 samt en byggrätt om cirka 16.000 – 20.000 kvm BTA kontor.

 

– Vi är glada över att få möjlighet att fortsätta bidra till utvecklingen av Hagastaden. Vi har redan idag ett stort engagemang i stadsdelen bland annat genom vårt projekt Life City som ska uppföras på överdäckningen av Essingeleden. Utöver det äger och förvaltar Atrium Ljungberg fastigheter om drygt 90.000 kvm i Hagastaden. Med denna markanvisning får vi möjlighet att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att bygga attraktiva stadsmiljöer, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

 

Byggstart för kvarteret beräknas ske under 2022 och stå färdigt 2024. Markanvisningsavtalet är villkorat av beslut i Stockholm stads exploateringsnämnd samt beslut i landstingsfullmäktige.