24 augusti 2019
torsdag, 07 juni 2018 11:05

AMF säljer till Axfast i city

Skrivet av 
alt
Tomträtten Jakob Mindre 5 ligger vid Kungsträdgården i Stockholm. Inom en nära radie finns det pulserande cityområdet, Kungliga Operan, Slottet och Strömmen.


AMF Fastigheter säljer tomträtten Jakob Mindre 5, i Stockholms city till Axfast. Fastigheten köptes av Stockholms Handelskammare år 2014 för att utreda möjligheten att skapa bostäder i fastigheten i samarbete med ALM Equity. I och med försäljningen till Axfast avbryts detaljplaneprocessen för omvandling till bostäder. Axfast tillträder fastigheten den 15 juni. Köpeskillingen har inte kommunicerats men Fastighetsaktien bedömer att den ligger kring 115 Mkr.
    

– Vi är mycket nöjda med att Axfast förvärvar Jakob Mindre 5. Axfast är redan fastighetsägare i området samt en långsiktig fastighetsägare som är erkänt duktig på att förädla och förvalta den här typen av kontorsfastigheter, säger Fredrik Ronvall, transaktions- och analyschef på AMF Fastigheter.
    

Jakob Mindre 5 har adress Jakobs Torg 3 med närhet till Kungsträdgården. Byggnaden, som omfattar 2.000 kvm, ritades av Adolf Emil Melander och uppfördes i slutet av 1800-talet för bostadsändamål, men sedan 1920-talet har den använts som kontor.
    

För ALM Equitys del innebär återgången av aktierna ger en positiv resultateffekt för på 55 Mkr vilken redovisas under andra kvartalet 2018.
    

– Projektet Jakob Mindre 5 var relativt litet men med ett speciellt läge bara ett stenkast från Kungliga Operan i Stockholm. Det har sannolikt bidragit till att projektet, när marknadsförutsättningarna för bostäder förändrats, har attraherat intressenter med en annan inriktning än ALM Equity. Affären understryker vikten av att ha en organisation som är flexibel men också att arbeta med projekt som har en flexibel användning, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity.