18 april 2019
fredag, 11 maj 2018 14:17

Einar Mattsson förvaltar värden för drygt 53 Mdr

Skrivet av 
alt
I bakgrunden syns Einar Mattssons kv. Timmermannen, där det finns 44 hyresrätter och 3 lokaler. Huset är lika fint som när det uppfördes 1936.

 

Einar Mattsson fortsätter att växa med nya bostäder för egen och långsiktig förvaltning. Totalt omfattar beståndet nu 5.632 bostäder i Storstockholm. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och fastighetsbeståndets värde har ökat till 11 Mdr under 2017. Vidare ser bolaget att arbetet med långsiktiga kundrelationer har skapat förutsättningar för att under 2017 bilda ett nytt bolag av koncernens förvaltningsverksamhet. Nya Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB förvaltar totalt värden om drygt 53  Mdr kr.

 

Hyresintäkterna i koncernens fastighetsbestånd uppgick till 448 Mkr (429) och rörelseresultatet för avskrivningar blev 229 Mkr (218). Fastighetsbeståndet inom hela EM-sfären har totalt nu ett bedömt marknadsvärde om cirka 14 Mdr.

 

För de övriga dotterbolagen i koncernen, ser Einar Mattsson en klar förbättring av byggverksamhetens resultat till totalt 30 Mkr (–18). Byggentreprenadens verksamhet riktades under 2017 om för att säkra koncernens behov av byggentreprenadtjänster. Det var välbehövligt då projektverksamheten färdigställde 549 bostäder under 2017, mer än dubbelt så många som föregående år.

 

Einar Mattsson Projekt AB, som arbetar med nyutveckling av bostäder, har cirka 2.500 (2.800) bostäder i sin projektportfölj med en omsättning om 1.156  Mkr (1.268). Resultatet för år 2017 för Einar Mattsson Projekt AB blev 155 Mkr (281), en dämpning som berodde på en långsammare försäljningstakt samtidigt som den generella bristen på produktionsresurser orsakat kostnadsökningar i projekten.

 

– Långsiktigheten i att fokusera på kundernas behov och en försiktig syn på markvärden de senaste två åren gör att vi står starka även när marknaden justeras. Vårt mål är att bidra till en robust Stockholmsregion med fortsatt tillväxt och planerar att investera cirka 4 miljarder i nya bostäder de kommande 5 åren, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.