9 december 2019
fredag, 13 april 2018 15:21

Besqab och Ikano utvecklar Skeppskajen i Uppsala

Skrivet av 
alt
Upsala Ångqvarns AB grundades 1874 av Henrik Wilhelm Söderman den äldre. Släkten Söderman behöll kvarnen in på 1950-talet, varefter den övertogs av Kungsörnen och senare av Lantmännen Cerealia. Kvarnen stängdes år 2017. Visionsbild Skeppskajen. JuulFrost Arkitekter

 

Tillsammans med Uppsala kommun har Besqab och Ikano Bostad arbetat fram en plan för utveckling av kvarteret Ångkvarnen. Området har tidigare varit plats för att lagra spannmål och producera kvarnprodukter. Utvecklingen är en del av nya Kungsängen där målet är att skapa en blandad stadsmiljö som fungerar som en utvidgning av stadskärnan.

 

Visionen för Besqab och Ikano Bostad är att på egen mark utveckla cirka 1.000 nya bostäder. Området, som kommer att kallas Skeppskajen, ska präglas av sin ursprungliga miljö, i kombination med nya bostadshus och mötesplatser. Om allt går enligt plan kan de första boende flytta in år 2022.

 

– Vi hoppas att Skeppskajen, med sitt centrala läge, kommer att bli en viktig del i Uppsalas identitet. Här vill vi bygga bostäder och skapa platser för möten och stadsliv, säger Gerd Comstedt, verksamhetschef för Skeppskajen.

 

Det var i december 2015 som Ikano Bostad förvärvade cirka 500 nya byggrätter i området Kungsängen i centrala Uppsala. Samtidigt träffade Ikano Bostad en överenskommelse med Besqab om att sälja cirka 150-200 byggrätter i Årstaberg i Stockholm.