Skriv ut denna sida
onsdag, 21 mars 2018 14:31

Anbud för hotell och kontor i Östra Hagastaden

Skrivet av 
alt
Anbudet till Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) på marken avser en nybyggnation av hotell eller kontor med en unik byggnad som aviserar stadens port i Hagastaden.

 

Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) bjuder nu gemensamt in till lämnande av anbud på mark för ett unikt och mycket framträdande kvarter för kontor och/eller hotell inom del av fastigheten Solna Haga 3:6 och del av Solna Haga 4:17 i Östra Hagastaden (kvarter 15).

 

Markanvisningen medför möjlighet för den vinnande anbudsgivaren att uppföra en byggnad i fonden av E4:an och som aviserar Stockholms början. Markanvisningen ger även möjligheten att skapa en unik byggnad som kräver stor skicklighet i utformningen av sin gestaltning då den ska svara mot både fondmotivet E4:a, stadens port i Hagastaden, Nationalstadsparken, kulturmiljön kring Stallmästargården och kopplingarna till norra Hagastaden och det akademiska stråket via park på konstruktion och bro över Uppsalavägen.

 

Planerad byggstart för kvarter 15 i Östra Hagastaden är år 2023 med planerad inflyttning år 2025.

Senaste från Redaktionen