17 september 2019
torsdag, 15 februari 2018 13:24

NPI lanserar fond för vikande marknad

Skrivet av 
alt
Jesper Roslund, vd för Nordic Property Investment Funds.


Efter ett godkännande från Finansinspektionen lanserar Nordic Property Investment nu NPI Residential Fund 1. Idén bakom fonden är att förvärva kluster av nyproducerade, osålda bostadsrätter och hyra ut dem långsiktigt för att sälja av när marknaden återhämtat sig. NPI Residential Fund 1 planerar även att köpa hela nyproduktionsprojekt som är i behov av kapital för att kunna slutföras.
    

NPI Residental Fund 1 är den första fonden i sitt slag i Sverige. Den inriktar sig mot bostadssektorn där grundarna i dagsläget ser extremt förmånliga investeringsmöjligheter. Bakgrunden är att Nordic Property Investment ser att antalet nyproducerade bostadsrätter, framför allt inom mellan- till premiumsegmentet, beräknas överstiga marknadens efterfrågan under en tid framöver.
    

– Vår bedömning är att det kommer att uppstå ett behov av nytt kapital i nyproduktionssektorn. Många mindre och medelstora bostadsutvecklare arbetar med relativt liten likviditet och ett känsligt kassaflöde. I en marknad som i princip står still skapar vi som oberoende fastighetsrådgivare, med väl utbyggda nätverk och ett starkt kapital, en möjlighet att investera i den vikande fastighetsmarknaden, säger Jesper Roslund, vd för Nordic Property Investment Funds.
    

Nordic Property Investment kommer i samarbete med partners med utpräglad fastighetsprojektkompetens att anpassa pågående nyproduktionsprojekt efter rådande marknadsförhållanden. Det kan exempelvis handla om att omvandla en viss del bostadsrätter till hyresrätter för långsiktig uthyrning som på sikt säljs av när marknaden vänt.
    

NPI Residental Fund 1 är en s.k. ”closed end” och onoterad fond som riktar sig till professionella investerare – institutioner eller juridiska personer med erfarenhet och ett investeringsbart kapital om minst 5 Mkr. Fonden har en löptid på 5 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.
    

Investeringsobjekten väljs från affärsflödet i Nordic Property Investments ordinarie verksamhet inom transaktion och finansiering, samt via aktiv extern prospektering och genom samarbete med utvalda bostadsutvecklare.
    

– Varje enskilt projekt kommer att screenas noggrant och värderas utifrån pris, läge, potential och risk, avslutar Jesper Roslund.