17 september 2019
onsdag, 14 februari 2018 15:06

AMFs totalavkastning blev 7,9 procent

Skrivet av 
alt
Johan Sidenmark är vd för AMF med 4 miljoner pensionssparare.

 

AMF rapporterar en totalavkastning på 7,9 (7,3) procent för 2017, och en solvensgrad på 196 (190) procent. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 11 (12) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,5) procent och 6,7 (6,4) procent under de senaste tio åren.

 

– Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst, säger Johan Sidenmark, vd på AMF.

 

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,2 (16,0) Mdr kr. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,3 (3,1) Mdr kr. Solvensgraden steg till 196 (190) procent.

 

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126 (120) miljarder kronor. En majoritet av fonderna levererade över sina jämförelseindex.  

 

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 596 (563) Mdr kr.