Skriv ut denna sida
onsdag, 14 februari 2018 12:25

Niams affär med gamla Karolinska återremitteras

Skrivet av 
alt

Den planerade försäljningen av gamla Karolinska sjukhuset om cirka 110.000 kvm, är en affär med en av Sveriges största fastigheter

 

Landstingsfullmäktige i Stockholm beslutade under onsdagen att återremittera ärendet om försäljningen av Karolinska Universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad. Landstingsstyrelsen beslutade den 30 januari att föreslå landstingsfullmäktige att godkänna försäljningen av Karolinskas gamla huvudbyggnad och intilliggande byggnader som är etapp 1 i norra delen av Hagastaden. Inför beslutet i landstingsfullmäktige begärde socialdemokraterna och vänsterpartiet återremiss av ärendet. Allianspartierna valde då att hålla med och det blev en så kallad majoritetsåterremiss. Den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting (M, L, KD och C) har en så kallad relativ majoritet med 72 ledamöter. Sverigedemokraterna är vågmästare med 9 platser

 

Ett köpeavtal är tecknat med fastighetsfondsförvaltaren Niam AB. Köpeskillingen är 2,3 Mdr kr. Avtalet är villkorat ett godkännande i landstingsfullmäktige senast den 30 juni 2018.

 

I ett pressmeddelande skriver socialdemokraterna i Stockholms läns landsting varför partiet önskar en återremittering av försäljningen. Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S), säger:

 

– Det finns för många obesvarade frågor kring hur länets sjukvårdsutbud påverkas av öppnandet av Nya Karolinska Solna. Den moderatledda alliansen i Stockholms läns landsting har inte kunnat ge några betryggande svar på hur de avser att garantera stockholmarna en säker vård med nuvarande tidplan. Därför yrkar socialdemokraterna på en återremiss av försäljningen av Gamla Karolinska Sjukhuset. Stockholms läkarförening har samlat 9.000 namnunderskrifter, och larmar även om så svåra arbetsmiljöbrister på Nya Karolinska att de kräver att Gamla Karolinska inte säljs. Vi efterfrågar en utförlig analys avseende befolkningens behov av sjukvård och landstingets behov av sjukvårdsfastigheter på kort och lång sikt, och yrkar på att ärendet återremitteras till landstingsstyrelsen.

Senaste från Redaktionen