Skriv ut denna sida
onsdag, 14 februari 2018 12:01

Titania planerar 500 bostäder i Botkyrka

Skrivet av 
alt
Tomtbergavägen i Hallunda blir en stadsgata enligt Arkitemas förslag för fastigheten Hallunda 4:20 och delar av fastigheten Hallunda 4:34.


Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun har godkänt ett ramavtal för utveckling av ny bebyggelse i Hallunda gård som ligger mellan Hallunda centrum och Mälaren. Bakom projektet, som omfattar cirka 500 bostäder i lågskaliga stadskvarter, stadsradhus och naturnära radhus, står Arkitema och Titania.
    

Hallunda gård är en välbevarad 1700-talsherrgård i ett kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. Det planerade projektet innebär att den tidigare inhägnade herrgårdsmiljön öppnas och förvandlas till stadspark och rekreationsområde.
    

– Det finns enorma kvaliteter i området kring Hallunda Gård. Gårdens rika kulturhistoria, närheten till Mälaren och områdets naturmiljöer är något vi vill tillgängliggöra. Det gäller både för dem som flyttar hit och för alla som redan bor i området, säger Wojciech Wondell, projektchef för Hallunda Gård på Titania.
    

Projektet omfattar även en ny förskola och ett nytt äldreboende. Detaljplanen ska pröva möjligheten till verksamhetslokaler i husen närmast Tomtbergavägen som byggs om till en stadsgata. Samråd för detaljplanen som gäller fastigheterna Hallunda 4:20 och delar av 4:34 är planerad till hösten 2018 med antagande under 2019. Förväntad byggstart är 2021.
    

– Med avstamp i den befintliga gårdsmiljön kommer vi planera för en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet. Både nya som befintliga gårdsrum och byggnader kommer tas tillvara och utvecklas med stor omsorg och gedigna material, säger Emma Elv, kreativ ledare på Arkitema.
    

I Botkyrka kommun står Arkitema och Titania också bakom utvecklingen av Tingstorget i Alby som uppförs just nu med 700 bostäder och ett nytt stadsdelstorg.

Senaste från Redaktionen