15 juni 2019
tisdag, 13 februari 2018 16:15

Wihlborgs: Förvaltningsresultatet upp 14 procent

Skrivet av 
alt
Anders Jarl, vd för Whilborgs, kan konstatera att 2017 blev ännu ett rekordår.

 

Wihlborgs ökade för helåret 2017 hyresintäkterna med 12 procent till 2.275 Mkr (2.030) och med en uthyrningsgrad som steg till 93 procent (91), vilket medförde att driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1.717 Mkr (1.518). Det innebar att förvaltningsresultatet steg starkt med 14 procent till 1.179 Mkr (1.035).

 

I rapporten säger vd Anders Jarl:

– Wihlborgs har haft en god tillväxt under hela 2017 och vi avslutar med ett starkt fjärde kvartal. De förvärv vi gjorde i Danmark under tredje kvartalet har levererat väl enligt plan och bidrar naturligtvis till det goda resultatet, men vi har en bra tillväxt även i vår befintliga verksamhet.

 

Periodens vinst före skatt blev 3.231 Mkr (3.274) efter att värdeförändring av fastigheterna var 1.851 Mkr (2.504) samtidigt som värdeökningen för derivaten blev positiva 201 Mkr (–265). Detta blev på slutraden en vinst, efter en skattebelastning om –661 Mkr (–298), om totalt 2.571 Mkr (2.990).  

 

Det starka resultatet medför att styrelsen föreslår en höjd utdelning om 6,25 kr (5,75) per aktie, samt en aktiesplit 2:1.

 

I balansen steg värdet på förvaltningsfastigheterna till 38.612 Mkr (32.755). De långfristiga låneskulderna ökade till 20.653 Mkr (17.553), liksom de kortfristiga skulderna som steg till 985 Mkr (839). Det innebar att det egna kapitalet stärktes till 13.592 Mkr (11.463) och till en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger (3,3).

 

Bolaget har en stark marknad. I rapporten säger Anders Jarl:

– Vi ser en stark efterfrågan och redovisar en nettouthyrning på plus 90 Mkr för helåret. Kopplat till detta har värdet på våra fastigheter ökat med 1.851 Mkr under året, varav 400 Mkr är ett resultat av vår projektverksverksamhet.

 

Marknaden gillade rapporten med dess höjda utdelning, då aktien under dagen steg med 4,26 procent till 185,90 kr. SF