17 augusti 2019
tisdag, 13 februari 2018 14:47

Peab mot strömmen, sålde 975 bostäder under Q 4

Skrivet av 
alt
Jesper Göransson, koncernchef för Peab, som under dagen blev en kursvinnare.

 

Peab gjorde ett mycket starkt resultat, med en vinst före skatt som ökade till 2.425 Mkr (2.075). Intressant är att Peab gick mot strömmen och sålde hela 975 (575) bostäder under Q 4, ett kvartal där de flesta bostadsutvecklare sålde mycket dåligt, som till exempel Oscar Properties som endast sålde 16 lägenheter (104) och Bonava som sålde endast 87 lägenheter (468). Förklaringen är att Peab hade låg aktivitet i Stockholm, som är en marknad präglad av överutbud. I rapporten säger vd Jesper Göransson:

 

– I högre prislägen på bostäder har ett överutbud uppstått på vissa delmarknader, vilket tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför längre försäljningsprocesser. Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland. Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder. Under fjärde kvartalet, vilket säsongsmässigt brukar vara ett starkt kvartal, har vi haft

en låg aktivitet i Stockholm, medan vi haft en hög aktivitet på många orter i Sverige samt i Finland.

 

Jesper Göransson fortsätter:

– Vi har under 2017 uppvisat tydliga förbättringar i våra verksamheter. Entreprenadverksamheterna i Bygg och Anläggning levererar stabila resultat och Industri och Projektutveckling redovisar betydande marginalförbättringar. Stabila marknadsutsikter, trots en avvaktande bostadsmarknad, tillsammans med en rekordhög orderstock och en stark finansiell position skapar bra förutsättningar för framtiden.

 

Peab blev under dagen en kursvinnare, på grund av nedanstående starka resultat. Aktien steg under eftermiddagen med 9,11 procent till 74,25 kr.

 

• Operativ nettoomsättning 50.267 Mkr (46.489)

• Operativt rörelseresultat 2.425 Mkr (2.075)

• Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)

• Resultat före skatt 2.445 Mkr (2.050)

• Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)

• Orderingång 45.247 Mkr (41.445)

• Orderstock 38.491 Mkr (33.572)

• Kassaflöde före finansiering 2.295 Mkr (2.651)

• Nettoskuld 1.216 Mkr (1.862)

• Soliditet 32,1 procent (29,7)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

SF