9 december 2019
måndag, 22 januari 2018 18:19

900 årsarbetskrafter lämnar Stockholm

Skrivet av 
alt
Civilminister Ardalan Shekarabi.

 

Utöver flytten av SIDA:s huvudkontor från Stockholm innerstad till Botkyrka föreslår regeringen flyttning av fler myndigheters verksamhet. Besluten omfattar totalt cirka 900 årsarbetskrafter. Tillsammans med tidigare omlokaliseringar och myndigheters utbyggnader omfattar besluten 2.000 jobb under mandatperioden.

 

På torsdag väntas beslut fattas om att Tullverket ska lokalisera delar av myndigheten från Stockholm till Malmö. Vidare ska Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera hela sin verksamhet och Tillväxtverket ytterligare verksamhet från Stockholm till Malmö.

 

Beslut ska även fattas om att Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad medan Kronofogdemyndigheten ska lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad, Luleå och Sundsvall. Kronofogdemyndigheten ska även pröva om ytterligare verksamhet i Stockholm kan lokaliseras till andra orter.

 

Slutligen ska Inspektionen för socialförsäkringen lokalisera hela sin verksamhet till Göteborg, medan Arbetsmiljöverket ska lokalisera en del av verksamheten till Mölndal och Swedac lokalisera all verksamhet som i dag bedrivs i Stockholm till Borås.

 

– Vi bedriver ett omfattande arbete för att vända den trend där allt mer av statliga myndigheters verksamhet koncentrerats till vår huvudstad. Staten ska ta sitt ansvar för att knyta ihop Sverige och motverka en splittring av vårt land, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

 

Inom kort kommer också ett förslag att skickas på remiss som innebär att myndigheter som vill avveckla verksamhet på en ort inte ska få göra det utan en konsekvensanalys som skickas till berörd länsstyrelse, kommun och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret.