17 augusti 2019
fredag, 29 december 2017 10:28

Wallenstam gör tre brf-projekt till hyresrätter

Skrivet av 
alt
Wallenstam har byggstartat första etappen av Umami Park i Hallonbergen med 222 bostadsrätter, nu blir 75 av dessa hyresrätter. Wallenstam har planer på att under 10 år bygga cirka 900 bostäder i Hallonbergen och Umami Park.

 

alt
Den 9 november meddelade Wallenstam att bolaget ställer om 90 bostadsrätter till hyresrätter i Orangeriet i Solberga, strax söder om Stockholm. Nu ställer Wallenstam även om etapp 2 i Orangeriet då 80 bostäder blir hyresrätter istället för bostadsrätter.

 

alt

Wallenstam bygger nu cirka 600 lägenheter i Stallbacken Allé, Mölndal, i en blandning av hyres- och bostadsrätter. Bolaget räknar med att Stallbacken Allé ska rymma cirka 1.000 lägenheter, förskola och verksamheter.

 

Wallenstam har beslutat att ombilda tre pågående bostadsrättsprojekt till hyresrätter, totalt cirka 290 lägenheter. Som tidigare har meddelats ombildade Wallenstam i oktober den första etappen om 90 lägenheter i brf-projektet Orangeriet i Solberga, Stockholm, till hyresrätter som en följd av ett lägre intresse än förväntat vid säljstart.

 

– Mot bakgrund av en fortsatt svag utveckling på bostadsrättsmarknaden har vi fattat beslut om att ombilda ytterligare brf-projekt till hyresrätter. Tack vare vår flexibla affärsmodell kan vi relativt enkelt omvandla projekten. Vi följer naturligtvis utvecklingen framöver, och fattar beslut om upplåtelseform utifrån varje kommande projekts speciella förutsättningar, säger vd Hans Wallenstam.

 

Utöver Orangeriet etapp 1 har följande projekt om totalt cirka 290 lägenheter ombildats till hyresrätter under kvartalet:

Orangeriet, etapp 2, Stockholm, 80 lägenheter

Umami Park, etapp 1B, Stockholm, 75 lägenheter

Stallbacka Allé, Mölndal, 133 lägenheter

 

I en kommentar kan sägas att marknaden för bostadsrätter, särskilt i Stockholm har förändrats negativt. Orsakerna är flera. 1. Bankerna är mer ovilliga att bevilja lån till nybildade brf-föreningar. 2. En stor nyproduktion har byggstartats där ett större antal lägenheter är osålda. 3. Prisnivån för bostadsrätter har nått ett maximalt pris efter mer än 20 års prisökningar. 4. Markpriset har stigit kraftigt, i synnerhet i Stockholm där pristävlingar inneburit priser om 40.000 kr/kvm BTA för Hagastaden, 35.000 kr för Norra Djurgårdstaden, Kolkajen och Slakthusområdet.

 

Nu stoppar Wallenstam 75 bostadsrätter i Umami Park, 300 meter från T-banestationen Hallonbergen samtidigt som Sundbybergs kommun har planer på att sälja 1.526 lägenheter till hyresgäster i kommunens bostadsbolag Förvaltaren. Nyligen sålde Sundbybergs kommun bostäder i Ör till ett pris om cirka 21.500 kr/kvm. I november blev det klart att Balder köper Hallonbergens centrum för 840 Mkr för att där utveckla ett nytt centrum, bostäder för 2.100 personer och ett hotell med 200 rum. Dessa projekt kan bli svåra att förverkliga då marknaden för bostadsrätter sviktar i Sundbyberg, särskilt i åtanke att Balder har fått ett erbjudande av Sundbybergs kommun att förvärva byggrätter för 800 Mkr då detaljplanerna för Hallonbergens nya centrum är klara. SF