Skriv ut denna sida
onsdag, 29 november 2017 13:57

Oscar bygger 140 bostäder på Värmdö

Skrivet av 

 

alt
Sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor ska Oscar Properties bygga på Kvarnbergsterrassen i Värmdö kommun.

 

Värmdö kommuns markanvisningstävling för utbyggnad med bostäder och lokaler på Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg vanns av Oscar Properties. Intresset för tävlingen var stort och totalt inkom 11 anbud.

 

Sju fristående flerbostadshus och fyra mindre stadsvillor byggs och anpassas till landskapet och den dramatiska terrängen på Kvarnbergets norrsluttning. Placeringen av byggnaderna och utformningen med lokaler i bottenplan, skapar en tydlig och sammanhållen stadsgata mellan Gustavsbergs centrala delar och hamnområdet.

 

– Oscar Properties förslag kommer att passa väl in i de kulturhistoriska miljöerna i Gustavsberg. Förslaget fick starkt stöd av i princip samtliga partier och jag hoppas det kommer göra Värmdö och framför allt Gustavsbergsborna stolta, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö. 

 

Anbudsgivarna skulle bland annat föreslå utformning av cirka 140 lägenheter och ett antal lokaler. Oscar Properties anbud bedömdes som ett väl genomarbetat anbudsförslag och fick högst totalpoäng i utvärderingen. Anbudsgivaren uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

 

– Vi är mycket glada över att få förtroendet från Värmdö kommun att utveckla det historiska Gustavsberg. Värmdö har ett attraktivt läge och vi ser fram emot att etablera oss i området, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

I motiveringen framgår att kommunens utvärderingsgrupp anser att Oscar Properties förslag jämfört med andra anbud är mer nedtonat i både volym och färgskala, vilket bedöms som en styrka.

 

– Vi attraherades av gestaltningsförslagets avskalade men ändå tydliga karaktär. Förslaget förhåller sig på ett bra sätt till kulturmiljön och befintliga byggnader i området, säger Fredrik Cavallin, chef för planenheten på Värmdö kommun och medlem i utvärderingsgruppen.

 

Utvärderingsgruppen lade stor vikt vid att förslaget hade bra balans mellan stadsmässighet och bibehållen natur. I motiveringen står bland annat att ”anbudet presenterar ett tydligt stadsbyggnadsförslag med en bärande gestaltningsidé utifrån platsens förutsättningar och kvalitéer” och att ”anbudet presenterar byggnader med fina arkitektoniska kvalitéer och omsorgsfullt utformade detaljer”.

Senaste från Redaktionen