18 april 2019
tisdag, 28 november 2017 17:17

Ett försiktigare Tobin

Skrivet av 
alt
Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

 

Tobin Properties redovisade en ökad niomånadersvinst efter skatt till 42,4 Mkr (39,5), motsvarande 3,99 kr (3,41) per aktie. Rörelseresultatet ökade till 53,7 Mkr (38,5). Under perioden tecknade bolaget bindande avtal om försäljning av lägenheter till ett värde om 1.154 Mkr (784), inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna. Antalet sålda bostäder på bindande avtal uppgick till 249 (88), medan antalet produktionsstartade bostäder ökade till 268 (0) och antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 417 (330). Den 30 september var Tobins soliditet till 36,3 procent.

 

Efter periodens utgång har marknaden för Tobin bromsat in rejält. Bolaget har valt att inte tillträda projekt Fjärdingen i centrala Uppsala, vilket innebär att handpenningen om 22 Mkr kan gå förlorad. Bolaget har också beslutat att tills vidare hyra ut och förvalta befintliga fastigheter i projektet Örtagården i Uppsala. Dessa åtgärder bidrar till att målsättningen om en försäljningsvolym om 2 Mdr kr och 500 byggstarter under 2017 inte kommer att uppnås.

 

Tobin har har beslutat att bredda sitt produktutbud till att även innefatta hyresrätter och kommersiella lokaler. Bolaget har också inlett diskussioner om försäljningar för att ta fram orealiserade värden i projektportföljen för att säkerställa god framtida likviditet.

 

Marknaden gillar inte Tobin, under tisdagen sjönk aktien med 6,95 procent till 28,10 kr. Aktien har varit en usel placering då Tobin Properties aktiekurs sjunkit med 65 procent sedan årsskiftet. LE/SF