9 december 2019
tisdag, 28 november 2017 15:53

Wallenstam markanvisas 325 bostäder

Skrivet av 
alt
Idéskiss för Lagerströmsplatsen, vy mot norr längs Norra Gubberogatan. Skiss: Semrén & Månsson.

 

Igår fattades beslut om att Wallenstam får två markreservationer i Göteborg – en vid Lagerströmsplatsen och en i Hovås Lyckhem. Båda markreservationerna har positivt planbesked men vissa frågor återstår att utreda i detaljplanearbetet. Markreservationen vid Lagerströmsplatsen erhålls tillsammans med Balder och Tornet.

 

Totalt sett omfattar de båda markreservationerna en bostadsproduktion om cirka 325 lägenheter.

 

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till fler nya bostäder till Göteborg och ser mycket positivt på båda markreservationerna, nu hoppas vi på en smidig detaljplaneprocess för att kunna starta byggnationen inom en snar framtid, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam. 

 

Markreservationen vid Lagerströmsplatsen omfattar för de involverade byggherrarna totalt cirka 200 bostäder på mark på ömse sidor av Norra Gubberogatan, i gränsområdet mellan stadsdelarna Gårda, Olskroken och Lunden.

 

För markreservationen i Hovås Lyckhem, Askim, äger kommunen cirka hälften av marken inom det område som eventuellt kan bli aktuellt för detaljplaneläggning och exploatering. Markreservationen här omfattar cirka 125 bostäder i flerbostadshus.