13 november 2019
fredag, 24 november 2017 12:30

Söderhov förnyar Globenområdet

Skrivet av 

alt

I förslaget Söderhov har alla kvarterentréer mot den centrala parken som blir en naturlig fokus- och samlingspunkt för de som kommer att bo och arbeta i området. Illustration: White och Luxigon


Med förslaget Söderhov, ritat av White arkitetkter i samarbete med Kjellander Sjöberg, har ett konsortium bestående av Wallenstam, Åke Sundvall och Castellum vunnit en markanvisningstävling för byggrätter om drygt 100.000 BTA vid före detta Söderstadion och hovet. Av 100.000 kvm är cirka 30.000 kvm kommersiellt (kontor, hotell och kulturanläggningar) och cirka 70.000 kvm bostäder samt plats för träningsanläggningar för hockey. Vinsten innebär att konsortiet har rätt att teckna markanvisningsavtal med SGA Fastigheter, Stockholm Globe Arena Fastigheter, och med en option att ensamt förhandla om köpeavtal.
    

Konsortiets vision för området tar sin utgångspunkt i platsens historia som mötesplats med storslagna arenor. Globenområdets strategiska placering har varit en utgångspunkt i förslaget. Beroende på slutgiltig utformning och volym uppskattas den totala investeringen, efter förvärv av byggrätter samt exploatering av marken, till 1,2-1,4 Mdr kr. Konsortiet bedömer genomförandet till 6-8 år, med möjlig byggstart tidigast 2020.
    

– Stockholm får nu en ny stadsdel som fylls av liv under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Det känns fantastiskt att vi på White med vår breda kompetens får fortsätta att utveckla Södermalm och koppla ihop den nya stadsdelen med Globen och Söderstaden, säger Ulla Bergström, kontorschef hos White i Stockholm.
    

– Vi är väldigt glada och stolta för möjligheten att utveckla stadsdelen tillsammans med Castellum, Åke Sundvall och Stockholms stad. Det här är i tidigt skede och ett komplext projekt men med stor potential, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.
    

– Det behövs en blandning av bostäder och arbetsplatser för att göra en stadsdel levande. Vi på Castellum bidrar med att skapa attraktiva arbetsplatser genom vår kunskap om kommersiella lokaler och den lokala marknaden. Våra gemensamma kompetenser samverkar till att skapa en stadsdel i hjärtat av ett livfullt evenemangscentrum, säger Anders Nilsson, vd Region Stockholm-Norr i Castellum.