18 april 2019
torsdag, 23 november 2017 16:35

2.000 nya bostäder på Kungsholmen

Skrivet av 
alt
Det nya planområdet på Kungsholmen för 2.000 bostäder.

 

alt
De olika kvarteren i planområdet.

 

Stockholms har godkänt en ny stor plan med en förtätning av Kungsholmen med Stadshagen. Totalt ska det byggas cirka 2000 bostäder av bland andra Stockholmshem, Skanska, NCC och Balder.

 

Stockholms stad räknar med totalt 16 byggherrar i planärendet. I ärendet, som har behandlats av Stockholms Stadshus och stadsledningskontoret, sägs att Stadshagen ska omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel och med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

 

Inom planområdet ska det skapas förutsättningar för nya bostäder samt skola, förskolor, idrottsverksamhet, kontor, och kommersiella lokaler.

 

Först ut är Stockholmshem som ska bygga 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter, två förskolor, lokaler samt en underjordisk tennishall. Detaljplanen för Stockholmshem beräknas vinna laga kraft efter beslut i kommunfullmäktige under kvartal 2, nästa år 2018. För Stockholmshem beräknas den totala projektkostnad till 1.105 Mkr, inklusive moms.