22 april 2019
onsdag, 22 november 2017 16:45

Lidl bygger huvudkontor i Järfälla

Skrivet av 
alt
Lidl:s huvudkontor och butik i Barkarbystaden, Järfälla. Visionsbild Archus Arkitekter och Lidl.


Lidl Sverige bygger ny butik och nytt huvudkontor i Barkarbystaden, nära Barkarby station och den framtida tunnelbanan. Köpe- och exploateringsavtalet avser norra delen av fastigheten Barkarby 2:33. Exploateringen omfattar kontorsbebyggelse om 15.150 kvm ljus BTA och butik om 2.533 kvm ljus BTA. Projektet beräknas stå klart hösten 2019. Hela kvarteret kommer att miljöcertifieras och både medarbetare och kunder ska kunna ladda sina elbilar inom området.
    

– Vår ambition är att växa i Sverige. Fram till 2020 ska vi öppna knappt 30 nya butiker runt om i landet. Vårt långsiktiga mål är över 300 butiker. Idag är vi trångbodda på huvudkontoret och vi sitter på flera adresser. För att kunna fortsätta expandera krävs ett nytt huvudkontor, därför är vi glada över att vi tecknat avtal med Järfälla kommun. I Barkarbystaden finns både goda kommunikationer och spännande utvecklingsplaner, säger Johannes Fieber, vd Lidl Sverige.
    

Järfälla kommun har också påbörjat ett detaljplanearbete för att öka byggrätten i den södra delen av fastigheten Barkarby 2:33 där Lidl önskar bygga ytterligare kontor.
    

– Med Lidl Sveriges etablering i Barkarbystaden tar vi ett stort kliv framåt för att utveckla platsen till en riktig stad med många arbetsplatser och ett nytt kontorsläge i nordvästra Stockholm. Med tunnelbanans utbyggnad, framtida regionaltågstopp och Förbifart Stockholm, skapas här ett av Stockholmsregionens mest intressanta och tillgängliga lägen, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.