9 december 2019
tisdag, 21 november 2017 16:36

Gavlegårdarna ska sälja 803 bostäder

Skrivet av 
alt
Fastigheter i Sätra och Brynäs ägda av Gavlegårdarna.

 

AB Gavlegårdarna avser att sälja fastigheter i två bostadsområden i Gävle som omfattar 803 lägenheter. Fastigheterna ligger i Sätra och på Brynäs. Gävle växer och likaså efterfrågan på boende och hyresrätter. Idag har Gavlegårdarna en mycket låg vakansgrad och utbudet av hyresrätter är mycket begränsat.

 

För att Gävle ska kunna fortsätta växa och människor erbjudas en bostad har Gavlegårdarna ett mål från ägarna, Gävle kommun, som i dagsläget säger att företaget ska bygga 750 lägenheter till 2020. Den föreslagna försäljningen av fastigheterna är tänkt att bidra till finansieringen av nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter.

 

Fastigheterna ligger på adresserna; Norrbågen och Porfyrvägen i Sätra. På Brynäs ligger fastigheterna på; Boothsgatan, Ladugatan, S Hospitalsgatan, S Fiskargatan, S Sjötullsgatan och Waldenströmsgatan.

 

Berörda hyresgäster blir informerade under dagen. Efter ett beslut i kommunfullmäktige kan försäljningsprocessen fortsätta med målet att kunna presentera nya fastighetsägare till sommaren.

 

Gavlegårdarna har idag en stark ställning på bostadsmarknaden för hyresrätter i Gävle, också om man jämför med andra kommunala bostadsbolag runtom i Sverige. I stadsdelarna Sätra och Brynäs har bolaget i idag närmare cirka 75 procent av det totala antalet hyresrätter. Även efter en eventuell försäljning förblir Gavlegårdarna en stor fastighetsägare i Sätra, på Brynäs och i Gävle.