9 december 2019
tisdag, 21 november 2017 12:23

Pandox förhandlar om större förvärv

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd för Pandox.


Med anledning av spekulationer i media bekräftar Pandox att bolaget gått in i en förhandlingsfas om möjligheterna till ett större förvärv. Förvärvet avser en hotellportfölj som har sin tyngdpunkt i större städer i Storbritannien och Irland. Pandox vill understryka att det är en komplex affär och att pågående förhandlingar inte nödvändigtvis behöver leda till att avtal ingås och att det inte är säkert att transaktionen kommer att kunna fullföljas.
    

Pandox äger för närvarande 122 hotellfastigheter i elva länder, däribland Storbritannien, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 41 Mdr kr. Affärsutveckling som förvärv, avyttringar, uthyrning och driftsövertaganden är en naturlig del av Pandox verksamhet och bolaget utvärderar fortlöpande sådana möjligheter.
    

Ytterligare information kring förhandlingarna om portföljen i Storbritannien och Irland kommer att lämnas när så bedöms lämpligt eller när skyldighet uppkommer.