18 april 2019
torsdag, 16 november 2017 19:03

Tobin förlorar 22 Mkr i handpenning

Skrivet av 
alt
Erik Karlin, vd för Tobin Properties, som nu förlorar 22 kr i handpenning, har fått stora problem med kassaflödet i bolaget.

 

Region Uppsala har hävt avtalet med Tobin Properties indirekta dotterbolag Mariefjärd AB avseende projektet Fjärdingen i Uppsala. Mariefjärd meddelade den 31 oktober att bolaget beslutat att inte tillträda projektet Fjärdingen enligt avtal den 1 november 2017.

 

Region Uppsala kommer inte att återbetala handpenningen för projektet om 22 Mkr. Bedömningen är att Tobin Properties resultat för det fjärde kvartalet 2017 påverkas med maximalt motsvarande summa. Tobin Properties arbetar på att minimera resultatpåverkan.

 

I januari i år avtalade Tobin Properties med Landstinget, Region Uppsala, om köp av de tre fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1, omfattande 7.800 kvm i centrala Uppsala. Den avtalade köpeskillingen var 225 Mkr.

 

För drygt en månads sedan meddelade således Tobin Properties att bolaget ville skjuta på tillträdet av fastigheterna.

 

Orsaken att Tobin Properties nu avstår affären är dels att förhandlingarna med hyresgästerna i de tre fastigheterna inte fallit väl ut, dels att marknaden för borätter i Uppsala har svalnat på grund av för många byggprojekt. Trots förlusten av handpenningen om 22 Mkr, gick aktien upp idag med 14 procent till 28,30 kr som senast betalt. I år har aktien fallit med 66 procent. Orsaken till kursuppgången kan bero på att Sagax har köpt cirka 5 procent av aktierna i Tobin Properties, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

 

Om aktieförvärvet säger Sagax vd David Mindus:

– Det är bara en finansiell placering för oss; vi tyckte det såg billigt ut. Vi menar att Tobin är Sagax enda exponering mot bostadsutvecklingssektorn. Sagax affärsidé är annars att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

 

– Jag tror att vi placerade ungefär 15 Mkr, och vi har ungefär 25 miljarder i tillgångar, fortsätter David Mindus och menar att beloppet är marginellt för Sagax. Det motsvarar ungefär 4-5 dagars vinst, tillägger han mot bakgrund av att Sagax hade ett förvaltningsresultat om 1,28 Mdr kr för de senaste tolv månaderna.

 

Största ägare i Tobin per den 30 september var vd:n och grundaren Erik Karlin med 25 procent av bolaget och styrelseordföranden Johan Varland med 11 procent. I övrigt syns bland andra Wallenstam och Gerald Engström på tio i topp-ägarlistan enligt Holdings.