21 april 2019
onsdag, 15 november 2017 17:37

SSM flyttar fram produktion och aktien dyker

Skrivet av 
alt
Mattias Roos, vd för SSM Holding.

 


SSM Holding ökade nettoomsättningen för årets nio första månader till 408,9 Mkr (392,7). Rörelseresultatet steg till 165,9 MSEK (125,4), medan rörelsemarginalen förbättrades till 40,6 procent (31,9) och vinsten per aktie ökade till 3,72 kr (3,13). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -257,1 Mkr (-30,5).

 

Under perioden köpte SSM 1.535 byggrätter (2.601). Vidare genomfördes försäljningsstart av 591 bostadsrätter, medan antal sålda bostäder ökade med 27,7 procent till 231 (167). Vid periodens slut hade bolaget 1.414 bostäder (1.479) i produktion med en försäljningsgrad om 97,1 procent (94,0)

 

Efter balansdagen har SSM försäljningsstartat ytterligare tre projekt om totalt 512 bostäder och 250 byggrätter i Hägersten förvärvats.

 

I enlighet med målsättningen har SSM per igår den 15 november försäljningsstartat 1.103 bostäder. Men den avvaktande marknaden som har uppkommit under hösten har en dämpande effekt på konverteringsgraden i vissa säljstartade projekt.

 

SSM tror inte att den önskade försäljningsgraden om 75 procent kommer att uppnås i dessa projekt innan årsskiftet och därför flyttas projektens planerade produktionsstarter till 2018.

 

– Det är vår bedömning att marknaden fortsätter att vara avvaktande ytterligare en tid innan vi kan förvänta oss en normalisering. När så väl sker har vi flera attraktiva projekt till försäljning och under utveckling tillsammans med en hög soliditet, som för närvarande uppgår till 57,8 procent. Sammantaget är vi därmed väl rustade för en fortsatt tillväxt och god resultatutveckling, säger vd Mattias Roos.

 

Rapporten med meddelandet att produktionsstarter flyttas till år 2018 medförde att aktien sjönk med drygt 8 procent till 28,50 som senast betalt. Hittills i år har aktien fallit med 52 procent sedan årsskiftet. LE