24 april 2019
onsdag, 15 november 2017 12:01

SSM planerar 250 borätter i Hägersten

Skrivet av 
alt
SSM ska utveckla bostäder nära Axelsbergs tunnelbanestation.


SSM Holding köper ett bostadsprojekt med strandtomt i Hägersten av stiftelsen Neijp-Henriksberg. Projektet omfattar cirka 12.700 kvm BOA, vilket SSM bedömer kunna utveckla till 250 bostadsrätter. Detaljplanearbete är påbörjat och initial köpeskilling uppgår till 60 Mkr, varav 30 Mkr betalas vid lagakraftvunnen detaljplan. Nordier agerat rådgivare åt Stiftelsen Neijp.
    

Försäljningen är uppdelad på tre jämnt fördelade etapper. Tilläggsköpeskilling tillkommer och betalas i samband med att SSM har uppnått en säljgrad om 75 procent i var och en av dessa etapper. Försäljningsstart är beräknad till 2019 och inflyttning förväntas kunna ske med början under senare delen av 2021.
    

– Marknaden för förvärv av attraktiva projekt är god. Projektet i Hägersten är synnerligen konkurrenskraftigt och helt i linje med våra kunders efterfrågan om ett prisvärt boende i urbana miljöer samt med närhet till goda allmänna kommunikationer. Vårt nya projekt blir därför ett värdefullt tillskott i vår projektportfölj, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.
    

Efter förvärvet har SSM cirka 6.700 byggrätter i planerings- eller produktionsfas, och en försäljningsgrad om 97,1 procent i pågående produktion.