18 april 2019
måndag, 16 oktober 2017 10:48

Klartecken för 800 nya bostäder i Flemingsberg

Skrivet av 
alt
Detaljplan har vunnit laga kraft och det är klart att börja bygga längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Ill: Provins


Nu är det klart att 800 nya bostäder längs med Hälsovägen i Flemingsberg, Huddinge, med start i slutet av 2018 eller början av 2019. I området byggs också två förskolor, gångstråk och torgmiljöer. Därutöver ska den närliggande Flemingsbergsparken rustas upp.
    

– Det här är ett viktigt tillskott på bostadmarknaden i kommunen och ett led i vår satsning på att utveckla Flemingsberg som en regional stadskärna. Bostäderna längs Hälsovägen kommer att bli en bra blandning av bostadsrätter, radhus och hyresrätter samt lägenheter riktade till olika målgrupper som forskare och seniorer, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun.
    

Nästa steg är att göra en förundersökning av de arkeologiska fynd som finns inom området. Därefter påbörjas gatuarbeten, ledningsarbeten och parkanläggning.
    

Genomförandeavtal har slutits med Riksbyggen, Brabo och kommunägda Huge Bostäder. Dessutom finns ett markanvisningsavtal med Concent.
    

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 12 juni och detaljplanen överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet, vilket innebär att detaljplanen vunnit laga kraft.