23 augusti 2019
fredag, 13 oktober 2017 11:50

Vacse investerar 700 Mkr i Sollentuna

Skrivet av 
alt
Byggnaden Färgskrapan, som Vacse uppför åt Attunda tingsrätt i Sollentuna, har formgivits av ON arkitekter.


Vacse uppför en ny byggnad för Attunda tingsrätt i Sollentuna om 14.800 kvm där Domstolsverket och Kriminalvården tecknat 25-åriga avtal omfattande 9.400 kvm. Investeringsbeloppet beräknas till cirka 700 Mkr.
    

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 5 oktober sitt medgivande till att ingå de 25-åriga hyresavtalen för byggnaden benämnd Färgskrapan, vilken beräknas vara färdigställd under våren 2020. Domstolsverkets och Kriminalvårdens lokaler kommer att bland annat innehålla förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler och omkring 150 - 200 nya arbetsplatser.
    

Den nya tingsrätten kommer att ha en mycket hög säkerhetsklassning och stort fokus har legat på att skapa en modern tingsrätt som möter framtidens utmaningar gällande säkerhet för personal och besökare i kombination med ett högt ställda krav på miljö och arkitektur. På markplanet ska Färgskrapan även innehålla publika verksamheter som butiker och kaféer. De översta våningsplanen kommer hyras ut som kontor för andra hyresgäster och dialoger förs med flera offentliga och privata parter.
    

– Detta är en milstolpe i Vacses historia och vi är mycket glada över att i ett sådant nära samarbete med Domstolsverket uppföra denna byggnad som är unik i sitt slag, säger Fredrik Linderborg, vd för Vacse.
    

Entreprenör för projektet är under upphandling enligt LOU och byggstart sker inom kort.