22 augusti 2019
måndag, 27 mars 2017 14:43

ETTELVA vinner tävling i Vaxholm

Skrivet av 
alt
De nya husen på Norrberget i Vaxholm ska bygga vidare på tidigare bebyggelse i trä med två till tre våningar och intima gaturum.

 

ETTELVA Arkitekter har i samarbete med Södergruppen arkitekter tagit fram det vinnande förslaget för 300 bostäder på Norrberget i Vaxholm. Uppdragsgivare är Besqab och huvudfokus för arkitekterna har varit att skapa en trivsam, integrerad och sömlös del av Vaxholms stadsväv.
    

– Vi är jätteglada att vi fått förtroendet både från bedömningsgruppen och från allmänheten i Vaxholm att arbeta vidare med ny bebyggelse på Norrberget. När vi tar oss an projekt använder vi alltid vårt motto ”Vi bygger omtanke i en föränderlig värld” som ledord, och vi tycker att vi med detta projekt lyckats extra bra med att omsätta visionen till stadsplan och byggnader. Det trevliga och kreativa samarbetsklimatet med Södergruppen och Besqab har också varit en stor framgångsfaktor, säger Linda Saarnak, uppdragsansvarig arkitekt och ansvarig för affärsområdet Bostad på ETTELVA Arkitekter.
    

Arkitekternas förslag består en varierad och modern arkitektur med fasader i framförallt trä. Låg bebyggelse i två till tre våningar plus inredd vind ger en skala som ansluter till Vaxholms tidigare bebyggelse och tydliga, intima gaturum med träd och grönskande öppningar leder in till trevliga gårdar. På strategiska platser vidgas gaturummet och bildar en trivsam mötesplats.
    

Förslaget för Norrberget kommer att ligga till grund för ett detaljplaneförslag som planeras visas för allmänheten hösten 2017.