18 september 2019
måndag, 20 mars 2017 17:37

Järntorget planerar 470 studentbostäder i Kärrtorp

Skrivet av 
alt
Järntorget ska bygga 470 hyresrätter för egen förvaltning i Kärrtorp.

 

Järntorget har lämnat in ansökan om planläggning om del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp för 470 hyresrätter i flerbostadshus. Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 ägs av Stockholms stad och Järntorgets förslag är att bygga de 470 hyreslägenheterna för studenter i tre huskroppar om fem våningar. De tre byggnaderna ska få kortgavlar mot Söderarmsvägen ned mot en sluttning i Fäholmaskogen/Gränsberget.

 

Bygget ska ge ett värdefullt bidrag till att antalet ungdomsbostäder ökar i målet att det byggs 40.000 bostäder i Stockholms stad till år 2020.

 

Läget anses ha bra kommunikationer och de 470 hyresrätterna ska stärka Kärrtorps centrum genom att Söderarmsvägen får ett nytt stadskvarter som ska medverkar till bättre trygghet i området.

 

Stadens tidplan för den fortsatta detaljplaneprocessen är: en Start-PM den 18 augusti år 2016, ett Plansamråd under kvartal 4 år 2016, en Granskning under kvartal 2 år 2017 och ett Antagande av detaljplan under kvartal 3 år 2017.

 

Järntorget har cirka 3.000 bostäder i planarbete och koncernens långsiktiga mål är att byggstarta 1.000 bostäder om året, varav minst en tredjedel ska vara hyresrätter och studentlägenheter för egen förvaltning.

 

Järntorget omsatte under 2015/2016 cirka 952 Mkr med ett resultat om 213 Mkr. Tillgångarna växte till 1.809 Mkr (1.396), med ett eget kapital som stärktes till 1.153 Mkr (961). TM