9 december 2019
torsdag, 09 mars 2017 16:22

Rekordhögt bostadsbyggande i Stockholms län

Skrivet av 
alt
Chris Heister, landshövding i Stockholm, är glad över att det enbart under förra året inkom detaljplaner till Länsstyrelsen med nära 54.000 bostäder. Det är nytt rekord.

 

Stockholms kommuner bedömer i årets Bostadsmarknadsenkät att antalet påbörjade bostäder ligger på fortsatt höga nivåer. I år väntas 24.100 nya bostäder att påbörjas, och drygt 28.000 under 2018.

– Det är rekordhöga siffror och en mycket positiv fortsättning på den trend som inleddes 2013, säger landshövding Chris Heister.

Varje år får landets alla kommuner ge sin syn på bostadsmarknadsläget i Boverkets stora Bostadsmarknadsenkät. Siffrorna för Stockholms län har nu sammanställts av Länsstyrelsen. De visar bland annat att den tydliga trenden med ett bostadsbyggande på rekordhöga nivåer fortsätter.

– Preliminära siffror visar att det påbörjades minst 20.000 bostäder förra året. Och nu är vi på god väg att överträffa förra årets rekordsiffror. Ett högt och jämnt bostadsbyggande är viktigt för att bostadsmarknaden ska fungera eftersom länet fortsätter att växa med 35.000 – 40.000 personer om året, säger Chris Heister.

Fakta kring Bostadsmarknadsenkäten

1. Länets kommuner bedömer att antalet påbörjade bostäder ligger på fortsatt mycket höga nivåer. I år bedöms 24.100 bostäder att påbörjas och 28.000 nästa år. Det är en ökning med sammanlagt 6.000 bostäder jämfört kommunernas bedömning förra året.

2. Under 2017 förväntas sex av länets kommuner att påbörja 3.500 studentbostäder. Nästa år beräknar kommunerna att påbörja nära 1.700 studentbostäder. Studentbostadsprojektet 6000+, som pågått sedan 2013, har varit av stor betydelse för den höjda takten. År 2018 ser målet om 6.000 nya studentbostäder i länet ut att vara uppnått.

3. Det råder underskott på bostäder i alla kommuner. Efterfrågan är särskilt hög på små bostäder. Alla kommuner utom en bedömer att underskottet kvarstår om tre år.

4. – Länets alla aktörer har nu fått upp farten i bostadsbyggandet och det ser ut att pågå även framöver. Enbart förra året inkom detaljplaner till Länsstyrelsen med nästan 54.000 bostäder. Utmaningen framöver är att få fram bostäder till alla som står utanför bostadsmarknaden, säger utvecklingsledare Henrik Weston på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering.

Boverket gör en nationell analys av enkätresultaten. Länsstyrelsens analys av länets Bostadsmarknadsenkät presenteras i rapporten Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2017, som publiceras i juni.