9 december 2019
onsdag, 08 mars 2017 12:59

OBOS bygger 100 lägenheter i Sigtuna stadsängar

Skrivet av 
alt
Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har ritat de hus som OBOS ska uppföra i Sigtuna stadsängar.


Sigtuna stadsängar exploaterings AB, ägt av Bonava och SigtunaHem, tecknar avtal med OBOS Sverige om att bygga två kvarter i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Avtalet omfattar cirka 100 lägenheter och för formgivningen svarar Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.
    

Genom att koppla hög hållbarhet till markrabatter och socialt ansvar ser Sigtuna stadsängar till att locka till sig utvecklare som delar de höga hållbarhetsambitionerna. Via ett antal nivåer rankar bolaget Sigtuna Stadsängar Exploatering de aktörer som bygger inom området. Utöver en lägstanivå kan utvecklarna bestämma sig för att bygga enligt högre hållbarhetsnivåer och därmed få markrabatt och vara med och bidra till en bättre värld genom donationer till angelägna ändamål.
    

– Det gläder oss att OBOS utvecklar Sigtuna stadsängar efter den vision som invånarna varit med och tagit fram, samtidigt som de bygger enligt en av de högre hållbarhetsnivåerna som innebär en markant markrabatt samt att 0,5 procent av köpeskillingen går direkt till en aktiv social insats för en bättre värld både lokalt och globalt, säger Kim Hultén, vd Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB.
    

OBOS hållbarhetsfokus innebär bland annat att bolaget använder trä som huvudsakligt byggmaterial. Enligt Emelie Bjurå, affärsutvecklare på OBOS Sverige, kommer bolaget även att arbeta med ett koncept som bland annat främjar ekosystemtjänster och underlätta för de boende att leva klimatsmart.