9 december 2019
onsdag, 08 mars 2017 12:11

Hökerum vill bygga på höjden i Ulleråker

Skrivet av 
alt
Illustration av Hökerum Byggs och Byggvestas kvarter i Vattentornsparken, Ulleråker. Bild: Kod arkitekter


Hökerum Bygg har vunnit ännu en markanvisning i Ulleråker strax söder om centrala Uppsala. Det är Vattentornsparken – Södra kvarteret, som ska bebyggas med ett höghus med upp till 12 våningar. Planarbetet är initierat av Byggvesta, som sedan länge är en nära samarbetspartner till Hökerum Bygg. De har arbetat med Kod arkitekter, som tagit fram det vinnande förslaget.
    

– Vi planerar för cirka 60 bostadsrätter samt lokaler i bottenplan. På taket till en lägre byggnad intill höghuset tänker vi oss en härlig gemensam takterrass, säger Maria Ståhl, marknadschef på Hökerum Bygg.
    

Uppdraget att rita projektet har gått till Kirsh+Dereka Arkitekter och nu väntar en detaljplaneprocess. Troligtvis dröjer det till år 2020 innan byggnationen startar. Resterande delar av kvarteret kommer att byggas av ByggVesta, ett företag som Hökerum Bygg har arbetat med i flera tidigare projekt.
    

Uppsala kommun har planerat för cirka 7.000 bostäder i Ulleråker och utbyggnaden beräknas pågå under flera år. Sedan tidigare har Hökerum Bygg ett projekt i ett kvarter som ligger precis i centrum av stadsdelen. Där planeras det för byggstart hösten 2018.