9 december 2019
måndag, 13 februari 2017 16:51

M3 bygger ut Soldalaskolan åt Telge

Skrivet av 
alt

Soldalaskolan ska totalt rymma 600 elever i årskurs F-9.

 

I samverkan med Telge Fastigheter har M3 Bygg produktionsstartat utbyggnaden av Soldalaskolan i Södertälje. Projektet syftar till att utöka befintlig skola med 240 högstadieelever i årskurs 7-9. Under våren 2018 kommer portarna att öppnas till den nya skolbyggnaden.

 

Projektet genomförs i samverkan utifrån tidigare tecknat ramavtal i strategisk samverkan. M3 Bygg är en av tre kontrakterade samarbetspartners gentemot fastighetsbolagen inom Telgekoncernen.

 

Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.