9 december 2019
torsdag, 02 februari 2017 20:08

Oscar Properties renodlar

Skrivet av 
alt

Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

 

Oscar Properties Holding AB delar upp verksamheten i två affärsområden – bostadsutveckling respektive förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Uppdelningen görs för att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer. På sikt kan Oscar komma att utvärdera en särnotering av det kommersiella fastighetsbeståndet. 
 

Oscar Properties ser en betydande potential att fortsätta utveckla sitt kommersiella fastighetsbestånd i Stockholm genom förvärv och nyproduktion. Marknaden för kommersiella fastigheter med fokus på designade, kreativa och yteffektiva kontor växer och bolaget ser en stark efterfrågan för en Oscar Properties-produkt för kontor.

 

– Vi ser en stark efterfrågan inom båda affärerna och gör bedömningen att det finns en vilja att betala för en premiumprodukt även inom marknaden för kommersiella fastigheter, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.