29 januari 2020
måndag, 30 januari 2017 16:37

Veidekke Bostad köper i Stora Ursvik

Skrivet av 
alt

Veidekke Bostads kvarter i Stora Ursvik innehåller 150 svanenmärkta bostadsrätter i varierande storlekar, en förskola och ett antal kommersiella lokaler. Parkeringsmöjligheter kommer att finnas i garage under husen.

 

Veidekke Bostad har köpt del av kv. Smedjan i västra Ursvik, Sundbyberg, och planerar för 150 svanenmärkta bostadsrätter med ett estimerat försäljningsvärde om cirka 700 Mkr. Förvärvet adderades till Veidekke Bostads projektportfölj Q4 2016. Marken, som förvärvats av Stora Ursviks KB, är under detaljplanearbete och en antagen plan förväntas vara framme under Q4 2017. Bostäderna, som kommer att byggas av Veidekke Bygg och Anläggning, förväntas byggstartas under 2018 med inflyttning under 2020.

 

– Förvärvet i Stora Ursvik är ännu ett värdefullt tillskott för Veidekke Bostad. Med en projektportfölj på cirka 8.300 byggrätter i våra tre storstadsområden, lanseringen av vårt nya småhuskoncept och satsningen på hyresrätter ser jag fram emot en spännande utveckling av vårt kunderbjudande under kommande år, säger Per-Martin Eriksson, vd för Veidekke Bostad.

 

Sundbybergs utveckling av Ursvik är en av de största bostadssatsningarna i Stockholms län. När området, runt år 2026, är färdigutvecklat kommer det bestå av cirka 7.000 bostäder. Veidekke Bostads nya kvarter ligger i direkt anslutning till Ursviks torg.

 

Runt torget är det tänkt att den kommersiella servicen med bland annat dagligvaruhandel och övriga butiker ska lokaliseras, här kommer även tvärspårvägen och busslinjerna till området ha sina hållplatser. Tvärspårvägen är planerad att tas i drift 2021.