9 december 2019
torsdag, 19 januari 2017 20:19

Lennart Karlsson avgår som vd för HEBA

Skrivet av 
alt

Lennart Karlsson har som vd förnyat HEBA:s fastighetsbestånd i betydande omfattning. Foto: Cato Lein

 

Lennart Karlsson slutar på HEBA efter snart tio år som vd i bolaget och han nyttjar sin avtalade rätt till direktpension. Karlsson kommer att vara kvar som vd till dess att en ny vd har tillträtt, vilket planeras ske under senhösten 2017. Rekryteringsarbetet har påbörjats.

 

Valberedningen har meddelat att den inför årsstämman den 3 maj 2017 kommer att föreslå Lennart Karlsson som ny styrelseledamot i HEBA. Beredningens fullständiga förslag till årsstämman kommer att meddelas i samband med kallelsen till årsstämman.

 

HEBA har under Lennarts Karlssons ledning utvecklats mycket positivt, inte minst när det gäller att genomföra strategin att förnya och utveckla HEBA:s fastighetsbestånd och han kommer att fortsätta leda HEBA:s vidare utveckling till dess att stafettpinnen kan överlämnas.

 

I en kommentar kan sägas att när Lennart Karlsson för nio år sedan, år 2008,  rekryterades som vd för HEBA, har bolaget starkt ökat sin nyproduktion av bostäder samt genomfört ett omfattande ROT-program. Denna omfattande  byggverksamhet har väl passat Lennart Karlsson som under drygt 15 år som vd för Akademiska Hus i Stockholm och då han under denna långa tid ansvarade för nybyggnation om cirka 13 Mdr kr.

 

Under sin tid som vd på HEBA har Lennart Karlsson lett nyproduktion och förvärv om drygt 1.000 bostäder. Bara under 2016 och i planerad produktion för 2017  har HEBA växt med drygt 500 lägenheter, dels i Norra Djurgårdsstaden, dels i Gubbängen. Nu färdigställs 184 lägenheter i Flemingsbergsdalen under 2016/2017.

 

Dessutom har HEBA nyligen tillträtt två nybyggda äldreboende i Farsta och i Sollentuna. I Tullinge kommer HEBA  att bygga 2 byggnader med totalt 155 lägenheter Därutöver har bolaget ett omfattande ROT-program i Västertorp och i Vällingby om 142 lägenheter.

 

Denna nyproduktion och detta ROT-program betyder rejält ökade hyresintäkter för 2017 för ett starkt HEBA. TM